انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 یکی از اهداف بخش پژوهشی دانشگاه ساماندهی دانشجویان پژوهشگر در غالب تشکل های پژوهشی، به خصوص انجمن های علمی است.

انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی ، فرهنگی و غیر سیاسی که زیر نظر کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف فراهم آمدن زمينه اي مناسب، براي رشد استعدادهاي دانشجويان در رشته هاي تحصيلي مرتبط ،  تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء انجمن ، ایجاد ارتباط مستقل و مستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن، به هنگام کردن دانش اعضاء و رفع نیاز های علمی و تخصصی اعضاء ، انتشار نشریات برابر مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و قوانین کشور و... در سال 1380 شکل گرفت و آغاز به کار کرد .

 تاکنون 30 انجمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مجوزتاسیس و فعالیت دریافت نموده اند، در همین راستا تلاش ما برای تشویق و ترغیب دانشجویان برای فعالیت بیشتر در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی در آینده ادامه دارد .

·         اساسنامه انجمن ها   Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/student.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/Word_Icon.png

·         دستور العمل تهیه واجرای طرحهای پژوهشی انجمن های علمی، ادبی و هنری  Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/student.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/Word_Icon.png

·         پرسشنامه طرح پژوهشی ( فرم صفر)  Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/student.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/Word_Icon.png

·         فرم عضویت Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/student.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/Word_Icon.png

·         فرم برآورد هزینه  Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/student.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/Word_Icon.png

·         فرم درخواست برگزاری برنامه ها   Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/student.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/Word_Icon.png

·         فرم معرفي مدرس (سخنران) Description: http://rtv.iauksh.ac.ir/content/users/user_iauksh/student.iauksh.ac.ir/admins/admin/image/Word_Icon.png

·         نحوه کسب امتیاز برای انجمن های علمی- ادبی و هنری

·         برنامه های قابل اجرای انجمن ها